Silver Coins Ngc

1990 Australia Kookaburra 1 oz 999 Silver coin NGC MS 69 Inauguration year

1990 Australia Kookaburra 1 oz 999 Silver coin NGC MS 69 Inauguration year
1990 Australia Kookaburra 1 oz 999 Silver coin NGC MS 69 Inauguration year

1990 Australia Kookaburra 1 oz 999 Silver coin NGC MS 69 Inauguration year
NGC MS 69 - beautiful coin - purple toning - please see pictures.
1990 Australia Kookaburra 1 oz 999 Silver coin NGC MS 69 Inauguration year